Waterschaarste brandend actueel

2018 gaat voor ons – Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders – de geschiedenis in als een jaar waarin waterschaarste een brandend actueel onderwerp werd. Nadat 2017 zich reeds aftekende als een droog jaar, deed 2018 er nog een schepje bovenop. Als federatie hebben we in 2018 dan ook bewust ingezet op een actieplan dat een drinkwatertekort moet voorkomen in de droge, warme zomer en in toekomstige droge periodes.

Waterschaarste brandend actueel

Vijf pijlers

Dat actieplan steunt op vijf pijlers: werken op bronnen, samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, infrastructuur aanpassen, innovatie voor de toekomst en niets verloren laten gaan. In het plan verwerkten we bovendien een nieuw en eenvoudig escalatieschema, dat de communicatie over de drinkwatervoorraden duidelijker en efficiënter maakt. Ons actieplan lanceerden we op 17 mei 2018 samen met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

AquaFlanders heeft dan ook de ambitie om proactief te handelen.

Deze ambitie verankerden we in onze visie. Die luidt: “AquaFlanders is overtuigd van de noodzaak om water, de bron van alle leven, veilig te stellen voor toekomstige generaties. Daarom zal AquaFlanders, in overleg met de stakeholders, met passie werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam waterbeleid.”

Gezien klimaatverandering een belangrijke factor is die bijdraagt tot waterschaarste, besloten we onszelf nog meer te verdiepen in dit thema. Op 25 oktober organiseerden we op vakbeurs Aquarama een seminarie met als thema “Innovatief watermanagement” en op 8 november 2018 organiseerden we in het Brussels Square Convention Centre de studienamiddag “Climate Resilient Water Management” (Klimaatrobuust Waterbeheer).