Wateralliantie

De ’wateralliantie’ is een informeel overlegplatform dat werd opgericht tussen VITO/Vlakwa, Watercircle, B-IWA, VLARIO en AquaFlanders met het oog op het onderling informeren over en afstemmen van geplande of te plannen initiatieven.

Wateralliantie

Samen sterk

De federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders verenigd in AquaFlanders, de Vlaamse watertechnologieleveranciers verenigd in Watercircle, de Belgische afdeling van IWA (International Water Association), het Overlegplatform & Kenniscentrum voor de rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen (VLARIO) en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) vertegenwoordigen samen de verschillende waterprofessionals en watergebruikers in Vlaanderen.

Robuust Watersysteem

Vanuit de dagdagelijkse praktijk worden belangrijke pijnpunten vastgesteld die de ambitie tot het realiseren van een "Robuust Watersysteem”, zoals geformuleerd in de Visie 2050 van de Vlaamse Regering, in de weg staan. Bovenstaande organisaties bundelen de krachten en nemen hun verantwoordelijkheid op om hieraan te remediëren en stellen tevens enkele beleidsaanbevelingen voor naar de volgende Vlaamse Regering om de noodzakelijke evolutie naar een Robuust Watersysteem te versnellen. Samen lanceerden zij in de zomer van 2018 het memorandum “Naar een Robuust watersysteem Visie 2050”.