Verkiezingen

2018 was ook een jaar waarin we naar de stembus trokken. In twee memoranda formuleerden we 20 aanbevelingen en doelstellingen naar aanleiding van de verkiezingen op lokaal en provinciaal niveau (2018) en op Vlaams niveau (2019).

Verkiezingen

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Op 14 oktober brachten we onze stem uit voor lokale en provinciale vertegenwoordigers. In voorbereiding naar deze verkiezingen toe publiceerden we een memorandum waarin we aanbevelingen en doelstellingen formuleerden voor verkiezingsthema’s en gemeentelijke bestuursakkoorden, en waarbij we informatie aanreikten ter ondersteuning van de gemeentelijke meerjarenplanning. Een aangenaam en veilig openbaar domein is immers het visitekaartje van de gemeente. Dit is intens verweven met een goed beheerd rioolstelsel en watersysteem.

In mei 2019 zullen we Vlaamse vertegenwoordigers verkiezen. Ook in aanloop naar deze stembusgang maakten we een memorandum op met een resem zeer concrete aanbevelingen.Deze aanbevelingen dragen bij tot het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en tot een goed rioolbeheer, een klimaatbestendige leefomgeving, duurzame watersystemen en een veilige en betaalbare drinkwatervoorziening voor iedereen in Vlaanderen.

Een duurzaam en integraal waterbeheer

Thema’s waarrond we aanbevelingen formuleerden in deze memoranda zijn onder meer een duurzaam waterbeheer - waarbij we aandacht hebben voor een spaarzaam watergebruik in tijden van klimaatverandering -, maar ook het integraal waterbeheer, het investeren in riolering en hemelwateropvang, de keuring van waterafvoer, het beschermen van drinkwaterbronnen, de subsidiëring van het rioleringsbeleid, het evalueren van de huidige tariefstructuur en de rol van de overheid in geval van moeilijkheden bij betaling van de factuur, …