Nooddrinkwater bij calamiteiten

Nooddrinkwater bij calamiteiten

Op woensdag 27 november organiseerden AquaFlanders en water-link samen een grote oefening waarin zij de procedure voor nooddrinkwaterbedeling uittestten in sporthal ’t Venneke in Ekeren.

De openbare dienstverplichtingen stellen dat waterbedrijven steeds voldoende drinkwater van een onberispelijke kwaliteit dienen te voorzien. Dit betekent dus dat zij een alternatief dienen te voorzien wanneer het water dat thuis uit de kraan stroomt niet voldoet aan die vereiste. Bij ernstige bedreiging voor de gezondheid onderbreekt het waterbedrijf de levering van drinkwater. Telkens wanneer er meer dan 100 wooneenheden langer dan 24u zonder zuiver drinkwater komen te zitten, wordt dit gemeld aan de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Zorg en Gezondheid. De ernst van de noodsituatie wordt steeds geëvalueerd. Soms vaardigt het waterbedrijf een kookadvies uit, maar vaak wordt er beroep gedaan op de procedure nooddrinkwater. Deze procedure werd in 2013 bekrachtigd door de zes Vlaamse waterbedrijven, binnen AquaFlanders. De laatste testoefening van de procedure dateerde van 2015 en vond plaats bij Farys. Gelukkig komen dergelijke calamiteiten uiterst zelden voor, maar we zijn hier als sector wel op voorbereid. We hebben op drie plaatsen, verspreid over heel Vlaanderen, een flinke voorraad drinkwater waarop we beroep kunnen doen in een noodsituatie. Ook het materiaal dat bij de nooddrinkwaterbedeling hoort, zoals de watertappunten en de waterzakken, worden op deze drie centrale punten bewaard. De waterbedrijven werken hiervoor onderling nauw samen en kunnen in het geval van een grotere calamiteit ook beroep doen op hun samenwerking met waterbedrijven uit andere regio’s.

Watersector test procedure nooddrinkwater
icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite