AquaFlanders jaarverslag 2018

Aquaflanders

2018

Jaarverslag

Voorwoord

Mieke Van Hootegem, voorzitter AquaFlanders

2018 tekende zich af als een dynamisch jaar voor AquaFlanders. Niet alleen traden we naar buiten met een nieuwe logo en huisstijl en namen we onze intrek in een nieuwe kantoorruimte. We hebben ook de interne structuur van onze federatie hertekend en onze werking opgebouwd in thematische clusters waarbinnen een 20-tal werkgroepen van experts actief zijn.

Voorwoord

2018 gaat voor de sector de geschiedenis in als het jaar waarin waterschaarste een brandend actueel onderwerp werd. AquaFlanders heeft dan ook ingezet op een actieplan dat een drinkwatertekort moet voorkomen in droge periodes. Bijkomend gaan we ook het engagement aan om Vlaanderen te informeren en sensibiliseren rond duurzaam watergebruik. Zo willen we het bewustzijn rond de werkelijke waarde van (kraan)water vergroten. Eind 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen van een campagne die in mei 2019 gelanceerd wordt.

2018 was ook een jaar waarin we naar de stembus trokken. In twee memoranda formuleerden we 20 aanbevelingen en doelstellingen naar aanleiding van de verkiezingen op lokaal en provinciaal niveau (op 14 oktober 2018) en op Vlaams niveau (op 26 mei 2019). En ten slotte was 2018 het jaar waarin de Vlaamse wateralliantie opgericht werd. Dit is een informeel overlegplatform van VITO/Vlakwa, Watercircle, B-IWA, VLARIO en AquaFlanders, kortom de vertegenwoordigers van de waterprofessionals en watergebruikers in Vlaanderen. Samen lanceerden we in de zomer van 2018 samen het memorandum “Naar een Robuust watersysteem Visie 2050”.

2018 in cijfers

6

Drinkwaterbedrijven

62.000 km

Leidingen

107 gemeenten zelf &
201 intermeentelijk

Rioolbeheer

3.000.000

Abonnees

360.000.000 m3

Verbruik

32.000 km

Riolering

100%

Kwaliteitsgarantie

100l / dag

Drinkwater per persoon

86,45%

Rioleringsgraad